WCT Sokolov Day 1

Hi,

A tough day is over and I’m pretty happy with the result. The first lap was very close amongst the first ten and everyone was nervous, even top riders made mistakes. The second lap, I am most satisfied with, even though I braked down an arrow and got a five when I had cleaned the section.

Ninth in my first World Championship race of the year, I am very satisfied with the result, and with my injury, I would not really started at all.

Now it will be to wash and service Montesan and recharge for tomorrow.

Eddie

En tuff dag är över och jag är ganska nöjd med resultatet. Första varvet var mycket jämt bland de tio första och alla var nervösa, även toppförarna gjorde misstag. Andra varvet är jag mest nöjd med trots att jag petade ned en pil och fick en femma när jag hade klarat sektionen. Slutvarvet kom fler “stolpe ut” samtidigt som jag tröttnade.

Nia i första VM-tävlingen för året är jag mycket nöjd med resultatet och med tanke på skadan så skulle jag egentligen inte startat över huvud taget.

Nu blir det att tvätta och meka Montesan samt ladda inför morgondagen.

Eddie

Eddie2 Eddie1