Sunday on Mallorca

Hi,

Today I ride the Spanish championship in Mallorca and it did not go as I had hoped. Oriol a friend from Barcelona was minder and he has´t not easy in the tough sections. Normally, each rider has two minders so I felt a little unsure and did some crashes. Was eleven at finish and yet not so far behind sixth place, but this was a really bad race of me, hope it gets better in future.

Eddie

Hej,

I dag åkte jag spanska mästerskapet på Mallorca och det gick inte som jag hade hoppats. Oriol en kompis från Barcelona var minder och han hade det inte lätt i de tuffa sektionerna. Normalt har varje förare två minders så jag kände mig lite osäker och gjorde några krascher. Blev elva i mål och ändå inte så långt efter sjätte platsen, men detta var ett riktigt dåligt race av mig, hoppas att det blir bättre framöver.

Eddie