Sokolov Day 2

Hey, Martin here.

It is I who is the minder of Eddie.

Today, it has been difficult with punctures while Eddie got a bad start when he passed the first section, until he had few meters left then he krasched and got himself a cold bath in the creek. The first lap went bad, and I tried to fix a flat tire, but it was not good and we had to go to the pits and change the wheel. Today it was a half hour less riding time, but there was still plenty of time to mend punctures.

The second lap he drove ten points better despite motorstop on Montesan, but on the third lap he was tired and it was little too much points.

It was a eleventh place after all, which I thought after all the hassles of the day.

Now we go for Borås next weekend.

Martin.

 

Hej, Martin här.

Det är jag som är minder för Eddie.

I dag har det varit jobbigt med punkteringar samtidigt som Eddie fick en dålig start då han klarade första sektionen, tills han hade några meter kvar då han slog runt framåt och fick sig ett kallbad i bäcken. Första varvet fortsatte struligt och vid varvningen försökte jag laga en smygpunka, men det höll inte och vi fick åka till depån och byta hjul. I dag var det en halv timme mindre körtid, men det var ändå gott om tid för att laga punkteringar.

Andra varvet körde han tio prick bättre trots käringstopp på Montesan, men på tredje tog krafterna slut och det blev lite för mycket prick.

Det blev en elfte plats trots allt, vilket jag inte trodde efter allt strul i dag.

Nu laddar vi för Borås nästa helg.

Martin.

Eddie21

Martin1 Martin2