Författararkiv: Arne Hedin

GP Trial Germany

Hi, results from sundays GP Trial in Germany. Seventh place is the second best place in the World Trial I ever had. My driving has worked out well today and I only crashed one time. It didn’t felt so good the first lap but when I compare with the other riders now when I can see their result I can see that it wasn’t that bad as I thought.

Now it’s time to take the long road home and hopefully catch the ferry to Denmark later this evening.

/Eddie

Hej, resultat från dagens GP Trial i Tyskland. Sjunde plats är den näst bästa placering i VM som jag någonsin haft. Idag fungerade körningen bra men efter första varvet kändes det inte bra. Nu med facit framför mig ser jag att det var inte så illa som jag trodde.  Hade bara en krasch idag så det blev bättre än igår. Nu är det dags att starta hemresan via färja till Danmark lite senare i kväll.

Vi hörs

/Eddie

MONDE FINAL D01 3TR

Eddie KARLSSON – Montesa FIM TRIAL 2016 Gefrees FIM/g2fmedia.com Copyright notice © Andy GREIG/ G2F Media Contributor Jake Miller

Eddie KARLSSON – Montesa FIM TRIAL 2016 Gefrees
FIM/g2fmedia.com
Copyright notice © Andy GREIG/ G2F Media
Contributor Jake Miller

Swedish championship 2

Very satisfied after today’s Swedish round. At last I was able to focus and keep a clean sheet throughout the competition. Eddie.

Mycket nöjd efter dagens SM-tävling. Äntligen kunde jag fokusera och hålla nollan hela tävlingen. Eddie.E1 E2 E3 E4 E5 E6

GP Trial Spain Day 2

After a miserable first lap of the day with several crashes and punctures, it was better in the closing laps. I ride the second lap of 12 points to 41 at first I still had two unlucky fives with marking and bike problems. The whole weekend has just been unlucky and I have not received anything for free. Twelfth position today, I am not happy with, but it was a step in the right direction on the two final laps. Eddie

GP Trial Spanien dag 2

Efter ett bedrövligt första varv i dag med flera krascher och punkteringar, blev det bättre på de avslutande varven. Jag körde andra varvet på 12 prick mot 41 på första då jag ändå hade två otursfemmor med banmarkering och kedjebrott. Hela helgen har det bara varit oflyt och jag har inte fått något gratis. Tolfte placeringen i dag är jag inte nöjd med, men det var ett steg i rätt riktning på de två slutvarven. Eddie

Eddie1            Eddie2

Eddie3

Eddie4

GP Trial Spanien Dag 1

 

After the third lap with a crash and late on time in the goal became a disappointed seventeenth place in today’s GP Trial in Spain. Hoping for better riding on sunday.    Eddie

Efter ett tredje varv med en krasch och tidsprick i mål blev det en besviken sjuttonde plats i dagens GP Trial i Spanien. Hoppas på bättre körning i morgon.    Eddie

1Eddie

Eddie5

Eddie2

Eddie4

Eddie3

WORLD TRIAL SPAIN DAY 2

Hello,

Great to secure tenth place in the World Championship table. It was a tough final in Spain after my crash on Friday where I injured my shoulder, so it was difficult to perform at its peak. There were two twelfth places in Teo outside Santiago de Compostella and I had no luck with me, especially on Sunday, when I went in goal with 84 point and a tenth place that changed when a observer revised his assessment and gave me five point but he had cut one on my card. There, I lost two places, but I could still manage tenth place overall, which was the year’s objective.

Now we go home to Barcelona on Monday and next weekend, the Trial des Nations in Tarragona.

Eddie

VM TRIAL SPANIEN DAG 2

Hej,

Gott att kunna säkra tionde platsen i årets VM-tabell. Det blev en jobbig final i Spanien efter min krasch på fredagen där jag skadade min axel, så var det svårt att prestera på topp. Det blev två tolfte platser i Teo utanför Santiago de Compostella och jag hade inte turen med mig speciellt på söndagen då jag gick i mål med 84 prick och en tionde plats som ändrades då en domare ändrade sin bedömning och gav mig fem prick men han hade klippt en på mitt kort. Det förlorade jag två placeringar på, men jag kunde ändå klara tionde platsen totalt vilket var årets målsättning.

Nu åker vi hem till Barcelona på måndag och nästa helg är det Lag-VM i Tarragona.

Eddie

E2 E3 E4  MONDE CHAMPIONNAT 2012

WORLD TRIAL IN SPAIN DAY 1

Today was a difficult day at work. I hurt my shoulder in training yesterday and could not lift the arm, so it is a bit difficult to ride in the toughest sections. As the photo shows, I got to explain to Montesas big boss how I could bend the forks and cracking the steeringhead on their fine cycle. On the first lap went pretty well and I was eight at the first lap, even though I cut fives in many of the most difficult sections. Then there was not much time and I was stressed and had trouble lifting the bike. In the end it was a twelfth place which meant that I could still strengthen my overall tenth place.

Eddie

VM SPANIEN DAG 1

 I dag var det en besvärlig dag på jobbet. Jag skadade axeln på träningen i går och kan inte lyfta på armen, så det är lite svårt att köra i de tuffaste sektionerna. Som bilden visar fick jag förklara för Montesas big boss hur jag kunde kröka gaffeln och spräcka gaffelkronan på deras fina cykel. På första varvet gick det ganska bra och jag låg åtta vid första varvning, trots att jag klippte femmor i många av de svåraste sektionerna, sedan blev det ont om tid och jag blev stressad och hade problem att lyfta hojen. Till slut blev det en tolfte plats som gjorde att jag ändå kunde förstärka min sammanlagda tionde plats.

Eddie

E1         E2 E3

 

 

 

ONLY FINAL REMAINS

Hello,

First I must congratulate Toni Bou and HRC Repsol Honda team to Toni’s ninth world championship gold, absolutely fantastic. Thank you also for the invitation that I got to celebrate Toni’s gold on Sunday night.

I am quite happy with World Trial in Portugal, especially on Sunday, when I was eight. The course in Pacos de Ferreira was tough transport and long sections, so it was difficult to cope with the driving time. Therefore, I got time points on Saturday meant that I lost a few place and finished eleventh.

Sunday went better even though Martin had problems with his eyes, which he injured during bikeservice on Saturday night. Thanks Martin for You struggled with one eye all the day.

Now we go to Teo, close to Santiago de Compostela in northern Spain to run the final of this years Trial World Championship. I am now in tenth place and struggling to quit this year’s World Championship with in the top ten.

Many thanks to Joaquim ‘Quim’ Torres for the help with the bike during the year.

Se you soon in Sweden.

Eddie

BARA FINALEN KVAR

Hej,

Först måste jag gratulera Toni Bou och HRC Repsol Honda Teamet till Tonis nionde VM-guld, helt fantastiskt. Tack även för inbjudan att jag fick vara med och fira guldet i söndags kväll.

VM i Portugal är jag ganska nöjd med, speciellt söndagen då jag blev åtta. Banan i Pacos de Ferreira var tuffa transporter och långa sektioner, så det var svårt att klara körtiden. Därför fick jag tidsprickar på lördagen som gjorde att jag tappade några placeringar och slutade elva.

Söndagen gick bättre trots att Martin hade problem med sitt öga, som han skadade vid mekning på lördag kväll. Tack Martin för att Du kämpade på med ett öga hela söndagen.

Nu åker vi till Teo nära Santiago de Compostella i norra Spanien för att köra finalen i trial-VM. Jag ligger nu på tionde plats och kämpar för att kunna sluta årets VM med topp tio.

Stort tack till Joaquim “Quim” Torres för all hjälp med mekningen under året.

Vi ses snart i Sverige

Eddie

E2     E6     E4E3            E5

GOTHENBURG CULTURE FESTIVAL

Show at Gothenburg Culture Festival along with Linus Sandberg. Unfortunately it started to rain just when it show begin, as only the faithful fans remained standing throughout the show. Today the holiday is over and I fly to Barcelona for training and preparation for the final World Trial races.

Eddie

Uppvisning på Göteborgs Kulturkalas tillsammans med Linus Sandberg. Tyvärr började det regna precis när det startade så endast de trogna fansen stod kvar hela showen. Idag är semestern över och jag flyger till Barcelona för träning och förberedelser inför de avslutande VM-tävlingarna.

Eddie

GBG1     GBG2 GBG3 GBG4 GBG5

HOME AGAIN

Hey,

Now I am back in Sweden again after a long season with many World  competitions. Last I was in the US and where I was at best a tenth and I am  ninth overall in the World Championship table.

Nice to be home a little bit and be able to try different bikes. This weekend it will be Nordic Championship in Denmark and next Saturday, August 15th I will ride in the center of Gothenburg, please come over there and cheer. After that there will be a competition in France in a town called Cahors. There are the trial in the middle of town.

see ya Eddie.

Hej,

Nu är jag hemma i Sverige igen efter en lång säsong med många VM-tävlingar. Senast var jag i USA och där blev det som bäst en tionde plats. Jag ligger nia totalt i VM-tabellen.

Skönt att vara hemma lite och kunna åka andra hojar. Nu närmast blir det NM i Danmark och nästa lördag den 15 augusti åker jag på Avenyn i Göteborg, kom gärna dit och heja. Efter det blir det en tävling i Frankrike i en stad som heter Cahors. Där blir det trial mitt inne i stan.

Vi hörs Eddie.

Eddie11                     Eddie12